چارت سازمانی کمیته باشگاهی و لیگ

اخبار کمیته باشگاهی و لیگ

دومین هفته دور برگشت مسابقات لیگ استانی تنیس روی میز همدان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیات تنیس روی میز استان همدان ، دومین دور برگشت مسابقات باشگاهی استان همدان در هفته گذشته برگزار شد...

اولین هفته دور برگشت مسابقات لیگ استانی تنیس روی میز همدان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیات تنیس روی میز استان همدان ، بعد از افت خیزهای فراوان و هیجان بازی های لیگ  در سطح...

بعد از پایان دور رقت مسابقات باشگاهی استان جلسه کمیته باشگاهی تنیس روی میز...

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیات تنیس روی میز استان همدان ، در این جلسه که اعضای کمیته باشگاهی و سر پرستان تیم هایی...

تیم های کائون و سالن امام علی برندگان بازی های معوقه دور رفت لیگ...

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیات تنیس روی میز استان همدان ، بازیهای معوقه دور رفت باشگاهی تنیس روی میز استان همدان با بازی...

مارال چوب ، ماشین سازی بهمن ، بستنی میخک لالجین و آینده سازان برنده...

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیات تنیس روی میز استان همدان ،  هفته هفتم دور رفت مسابقات لیگ باشگاهی تنیس روی میز همدان برگزار...