چارت سازمانی کمیته باشگاهی و لیگ

اخبار کمیته باشگاهی و لیگ

بعد از پایان دور رقت مسابقات باشگاهی استان جلسه کمیته باشگاهی تنیس روی میز...

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیات تنیس روی میز استان همدان ، در این جلسه که اعضای کمیته باشگاهی و سر پرستان تیم هایی...

تیم های کائون و سالن امام علی برندگان بازی های معوقه دور رفت لیگ...

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیات تنیس روی میز استان همدان ، بازیهای معوقه دور رفت باشگاهی تنیس روی میز استان همدان با بازی...

مارال چوب ، ماشین سازی بهمن ، بستنی میخک لالجین و آینده سازان برنده...

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیات تنیس روی میز استان همدان ،  هفته هفتم دور رفت مسابقات لیگ باشگاهی تنیس روی میز همدان برگزار...

دور ششم رفت بازیهای لیگ استانی تنیس روی میز همدان پایان یافت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیات تنیس روی میز استان همدان ،  هفته ششم دور رفت مسابقات لیگ باشگاهی تنیس روی میز همدان برگزار...

نتایج دور چهارم رفت لیگ باشگاهی استان همدان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیات تنیس روی میز استان همدان ، پنج شهر در استان همدان میزبان مسابقات لیگ استانی تنیس روی میز...