ردیف نام و نام خانوادگی سمت در هیات استان پست الکترونیک عکس
۱ محسن افروخته رئیس هیات استان
۲ زهره ابوطالبیان نایب رئیس بانوان هیات استان
۳ رضا تعیشی دبیر هیات استان
۴ حمید نظری روابط عمومی هیات استان
۵ نادر شاملو مسئول کمیته مربیان استان
۶ خانم رستگار خزانه دار و منشی هیات استان
۷ مجید فامیل ساغرچی مسئول کمیته داوران استان
۸ آرش بهوند مسئول کمیته انظباطی هیات استان
۹ هادی طوسی مسئول کمیته پیشکسوتان هیات استان
۱۰ محمد جهانگیری مسئول کمیته استعدادیابی هیات استان
۱۱ پیمان نوروزی مسئول کمیته آموزش هیات استان
 ۱۲  حمید نظری  مسئول کمیته باشگاهی و لیگ

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

پست الکترونیک

عکس

۱ ———– ————
۲ ————– ————
ردیف نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیک عکس
۱ رضا ایلوخانی رئیس هیات شهر همدان
۲ ملکی رئیس هیات شهر ملایر
۳ نادر مرادیانی رئیس هیات شهر اسدآباد
۴ سیاوشی رئیس هیات شهر نهاوند
۵ اردوخان عزیزی رئیس هیات شهر رزن
۶ مرتضی شعائی رئیس هیات شهر کبوتر آهنگ
۷ سهرابی رئیس هیات شهر فامنین
۸ کاویانی رئیس هیات شهر تویسرکان
۹ فضلی رئیس هیات شهر بهار

درباره هئیت تنیس روی میز استان همدان

هیئت تنیس روی میز استان همدان متشکل از مربیان و متخصصان با تجربه و به پشتوانه استادانی همچون استاد دشتی پور پیشکسوت پینگ پنگی کشور سعی در استعداد یابی و هدایت فرزندان این مرز و بوم و کسب افتخار برای کشور عزیزمان است، امید است هرچه تمام تر این وظیفه را به انجام رسانده و تبدیل به الگویی برای سایر کشورها گردیم!..

چارت سازمانی هئیت تنیس روی میز استان همدان