تقویم مسابقات انتخابی پسر استان همدان سال ۹۷ منتشر شد

0
585

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیات تنیس روی میز استان همدان ، بعد از انتشار تقویم مسابقات کشوری جلسه کمیته فنی هیات استان برگزار شد و مقرر گردید برای برگزاری مسابقات انتخابی استان برای رده های سنی مختلف داشتن کارت بیمه و کارت عضویت فدراسیون الزامی است ورودیه مسابقات برای رده سنی نونهالان ۱۰۰۰۰ تومان ، رده سنی نوجوانان و جوانان ۱۵۰۰۰ تومان ، برای رده امید و بزرگسالان ۲۰۰۰۰ تومان می باشد .

ورودیه مسابقه صرف هزینه برگزاری ، داوری و توپ مسابقه می گردد در صورت داشتن الباقی ورودیه صرف هزینه اعزام مربی کمکی یا هزینه ورودیه نفر اول مسابقه انتخابی استان در مسابقات کشوری با نظر کمیته  مربوطه خواهد گشت .

پس از مسابقه انتخابی هر بازیکن انتخاب شده موظف است به مدت ۴۸ ساعت بعد ، مدارک لازم ( وجه واریزی فدراسیون ) و هزینه های مربوطه ، (در صورت شرکت در مسابقات آزاد کشوری ) …… را به دفتر هیات استان تحویل دهد در غیر اینصورت بازیکن انصرافی تلقی خواهد شد و بازیکن ذخیره بجای وی اعزام خواهد شد .

پس از مسابقه سرداور مسابقه موظف است که نتایج مسابقه را بلافاصله به روابط عمومی هیات استان اطلاع دهد تا اخبار مسابقه در مرجع رسمی اطلاع رسانی گردد.

تقویم ذیل پیشنهادی است و در صورت بروز شرایط خاص قابل تغییر می باشد که متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد همچنین میزبانی مسابقات نیز پیشنهادی است در صورتی که هر شهرستان موافق میزبانی مسابقات انتخابی نمی باشد می تواند انصراف خود را کتبا اعلان نماید یا هر شهرستانی در خواست میزبانی مسابقات را دارد اعلام نماید تا مراتب برسی و اجرا گردد.

تقویم مسابقات تنیس روی میز انتخابی پسر استان همدان۹۷

تقویم مسابقات تنیس روی میز انتخابی پسر استان همدان سال ۹۷

ردیف

 

عنوان مسابقه

مقطع سنی شرکت کنندگان تاریخ برگزاری

میزبان

۱

دور اول تور ایرانی بزرگسالان اراک

—————- ۰۱/۰۴/۹۷ ساعت ۱۵

هیات همدان

۲

قهرمانی هوپس پسر ۱۰و۱۱ سال سقز ۱۱/۱۰/ ۸۵۱۱/۱۰/۸۷ ۳۱/۰۳/۹۷ ساعت ۱۰

نهاوند

۳

جشنواره قهرمانی نونهالان پسر ۸ و۹ سال قم

۲۹/۱۲/۸۹–۱۲/۱۰/۸۷ ۲۹/۰۴/۹۷ ساعت ۱۰

اسد آباد

۴

دور دوم تور ایرانی بزرگسالان آقایان اصفهان

—————- ۰۵/۰۵/۹۷ساعت۱۵

هیات همدان

۵

دور اول پیشکسوتان تهران سالن احتشام زاده

۴۰سال به بالا ۱۲/۰۵/۹۷ ساعت۱۵

هیات همدان

۶

دور اول تور ایرانی طرح هوپس پسر اراک

۱۱/۱۰/۸۵ –۱۱/۱۰/۸۷ ۱۲/۰۵/۹۷ ساعت۱۰

قروه درجزین

۷

دور اول تور ایرانی نوجوانان و جوانان پسر جلفا

۱۱/۱۰/۸۲ — ۱۲/۱۰/۷۹ ۲۳/۰۶/۹۷ ساعت۱۵

هیات همدان

۸

دور دوم مسابقات پیشکسوتان  اصفهان

۴۰سال به بالا ۰۶/۰۷/۹۷ ساعت۱۵

هیات همدان

۹

دور سوم تور ایرانی بزرگسالان قزوین

—————- ۱۳/۰۷/۹۷ ساعت ۱۵

هیات همدان

۱۰

دور دوم تور ایرانی نوجوانان و جوانان یاسوج

۱۱/۱۰/۸۲ –۱۲/۱۰/۷۹ ۲۰/۰۷/۹۷ ساعت ۱۵

هیات همدان

۱۱

دور دوم تور ایرانی طرح هوپس پسر  قزوین

۱۱/۱۰/۸۵ –۱۱/۱۰/۸۷ ۰۳/۰۸/۹۷ ساعت ۱۱

هیات همدان

۱۲

دور چهارم تور ایرانی بزرگسالان اروند

—————- ۰۲/۰۹/۹۷ ساعت۱۵

هیات همدان

۱۳

دور سوم تور ایرانی نوجوانان و جوانان خرم آباد

۱۱/۱۰/۸۲ –۱۲/۱۰/۷۹ ۲۳/۰۹/۹۷ ساعت ۱۴

هیات همدان

۱۴

دور دوم مسابقات پیشکسوتان

(—-)

۴۰سال به بالا ۳۰/۰۹/۹۷ ساعت۱۴

هیات همدان

۱۵

دور پنجم تور ایرانی بزرگسالان آقایان زاهدان

—————- ۳۰/۰۹/۹۷ ساعت۱۴

هیات همدان

۱۶ دور چهارم تور ایرانی نوجوانان و جوانان خرم آباد /۱۰/۸۲ — ۱۲/۱۰/۷۹ ۲۸/۱۰/۹۷ ساعت ۱۱

نهاوند

پاسخ