ستایش ایلو خانی و مائده حسینی قهرمانان مقطع ابتدائی استان

0
1340

به گزارش پایگاه خبری هیات تنیس روی استان  همدان ، با برگزاری مسابقات انتخابی بین دانش آموزان منتخب مناطق آموزش پرورش همدان و منتخبین آموزشگاه های شهرستانهای تابعه در رقابتهای نزدیک و پر انرژی بین دانش آموزان ورزشکار دختر در مقطع ابتدایی ستایش ایلوخانی نو نهال مستعد تنیس روی میز استان و مائده حسینی هم تیم با استعدادش به عضویت تیم دانش آموزی مقطع ابتدایی استان در آمدند این تیم در تیر ماه ۹۷ در مسابقات قهرمانی کشور آموزشگاه های کشور شرکت خواهند کرد.

پاسخ