مسابقات جام بسیج فامنین (آذر ۹۶)

0
894

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیات تنیس روی میز استان همدان ، یک دوره مسابقه به مناسبت هفته بسیج در شهرستان فامنین برگزار شد اینمسابقات در مرحله گروهی وحذفی انجام شد که در مرحله نخست نفرات راه یافته به مرحله حذفی عبارتند از :

۱-اسدالله محققی

۲-محمد عندلیبی

۳-رضا قرایی

۴-پوریا محققی

۵-ابوالفضل سهرابی

۶-احمدامینی

۷-مهدی زابلی

۸-محمود مصطفوی

سپس مرحله دوم مسابقات پایان یافت ونفرات برتر به شرح ذیل معرفی شدند:

نفر اول_ رضا قرائی

نفر دوم_ احمد امینی

نفرسوم_ مهدی زابلی

نفرچهارم_ابوالفضل سهرابی

خبر نگار افتخاری:  سهرابی

پاسخ