بدون شرح

0
1040

 

 

اردوی بیست و سه سال پیش از بالا سمت چپ  آقای خوش روش  سنجری پسر مربی اعزامی به همدان سنجری پدر

مجید ساغرچی علی مهری رسول شهبازی مهران ساغرچی  امیر ستاری

راست ردیف پائین : رضا ایلوخانی جعفر بیگدلی و…….

عکس بیست سال پیش  تیم باشگاه فجر  از راست  مهدی  یادگاری  رضا ایلوخانی حمید نظری فرشاد شاتازیان

مسابقات قهرمانی کشور جوانان رامسر

بیست وپنج سال پیش

از بالا سمت چپ

هادی طوسی  رضا ایلو خانی محمود اسکندری دبیر سابق هیئت

 

پاسخ