آلبوم عکس و فیلم

آلبوم عکس و فیلم

بدون شرح


    اردوی بیست و سه سال پیش از بالا سمت چپ  آقای خوش روش  سنجری پسر مربی اعزامی به همدان سنجری پدر مجید ساغرچی علی مهری رسول شهبازی مهران ساغرچی  امیر ستاری راست ردیف پائین : رضا ایلوخانی جعفر بیگدلی و....... عکس بیست...

عکسهای قدیمی آقای شاملو


علیرضا ملا جبی 1380   مقام اول انفرادیجوانان کشور همدان سال 1376  (واحد مالمیر) فینال جوانان کشور سال1376 اردوی تیم ملی دانش آموزی سال 1387 اردوی تیم ملی نوجوانان کشور اردبیل مسابقات نوجوانان آسیای میانه 1378 تهران بانک کشاورزی مشهد مقام اول مدارس راهنمائی کشور1382 تیم سانسونگ موبایل شاملو...