اداره کاروکارگری

اداره کاروکارگری

مسابقات انتخابی تنیس روی میز کارگران استان همدان (اقایان )


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیات تنیس روی میز استان همدان ، به منظور انتخاب تیم تنیس روی میز کارگران استان همدان جهت شرکت در مسابقات کشوری (تبریز) یک دوره مسابقه روز یکشنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۷با شرکت ۲۵...

مسابقات قهرمانی کارمندان دولت آقایان استان همدان


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیات تنیس روی میز استان همدان ،مسابقات کارمندان دولت استان همدان با همکاری هیات همگانی و هیات تنیس روی میز استان با حضور چهار تیم دولتی در سالن هیات  روز ۱۴ شهریور برگزار گردید. به...